KBC BEARING PRICE LIST

NOVEMBER 02, 2022

 

KBC BEARING PRICE LIST
Franke68575A£ 60.85
Franke68953A£ 99.89
Franke77293A£ 182.62
Franke71045A£ 165.90
Franke74153A£ 164.76
Franke71049A£ 112.74
Franke68775A£ 162.29
Franke77210B£ 38.33
Franke68683A£ 65.55
Franke68502A£ 93.65
Franke68777A£ 189.16
Franke77210A£ 146.57
Franke68684A£ 26.41
Franke74070A£ 188.08
Franke77295B£ 75.89
Franke68954A£ 12.67
Franke68577A£ 151.55
Franke71053A£ 114.65
Franke77295A£ 36.38
Franke68504A£ 113.99
Franke74155A£ 31.12
Franke71057A£ 149.95
Franke68779A£ 85.93
Franke68603A£ 59.74
Franke68781A£ 98.75
Franke77214B£ 80.42
Franke68689A£ 184.12
Franke68506A£ 2.04
Franke77300B£ 109.94
Franke77214A£ 27.91
Franke68582A£ 168.19
Franke74074A£ 118.59
Franke77300A£ 149.15
Franke68955A£ 50.92
Franke74160A£ 109.81
Franke71061A£ 184.69
Franke68783A£ 188.66
Franke68605A£ 131.35
Franke68785A£ 119.94
Franke68508A£ 21.07
Franke68694A£ 140.49
Franke68487A£ 102.61
Franke77305B£ 125.51
Franke68607A£ 133.16
Franke68587A£ 91.79
Franke77218B£ 17.29
Franke77305A£ 198.67
Franke68510A£ 177.73
Franke74165A£ 166.13
Franke77218A£ 131.37
Franke68787A£ 189.57
Franke74078A£ 14.88
Franke68789A£ 47.71
Franke68956A£ 48.82
Franke68699A£ 133.34
Franke68489A£ 181.36
Franke77310B£ 168.40
Franke68609A£ 196.46
Franke68592A£ 184.64
Franke68512A£ 126.37
Franke77310A£ 88.70
Franke68491A£ 134.42
Franke74170A£ 77.54
Franke68611A£ 32.20
Franke68791A£ 137.80
Franke77222B£ 117.62
Franke68793A£ 77.64
Franke68514A£ 102.61
Franke68704A£ 73.74
Franke77222A£ 88.02
Franke77315B£ 18.33
Franke74082A£ 78.92
Franke68597A£ 149.36
Franke68957A£ 78.66
Franke77315A£ 2.01
Franke68493A£ 7.44
Franke74175A£ 145.69
Franke68613A£ 174.10
Franke68795A£ 50.02
Franke68516A£ 63.92
Franke68797A£ 168.89
Franke68495A£ 112.21
Franke68709A£ 108.06
Franke68615A£ 167.90
Franke77320B£ 162.26
Franke77226B£ 186.89
Franke68602A£ 122.31
Franke68518A£ 164.35
Franke77320A£ 137.20
Franke77226A£ 3.68
Franke74180A£ 44.04
Franke74086A£ 27.93
Franke68799A£ 150.00
Franke68958A£ 8.99
Franke68801A£ 6.34
Franke68497A£ 185.86
Franke68803A£ 49.48
Franke68617A£ 16.77
Franke68805A£ 109.90
Franke68520A£ 136.35
Franke68807A£ 36.60
Franke68499A£ 49.78
IMO11-16 0100/1-081£ 185.06
Franke68619A£ 27.60
IMO10-16 0200/0-0801£ 54.14
Franke77230B£ 59.48
IMO11-16 0200/1-0811£ 39.42
Franke67503A£ 84.94
IMO10-20 0311/0-32002£ 86.45
Franke77230A£ 188.45
IMO91-20 0311/1-37102£ 161.85
Franke74090A£ 64.04
IMO90-20 0311/0-37002£ 69.39
Franke68959A£ 165.88
IMO92-20 0311/1-37202£ 62.50
Franke68501A£ 47.48
IMO12-20 0311/1-32202£ 23.47
Franke68621A£ 55.03
IMO10-16 0300/0-0802£ 108.40
Franke77232B£ 129.80
IMO11-16 0300/1-0812£ 111.93
Franke67505A£ 58.74
IMO91-20 0413/1-37112£ 73.70
Franke77232A£ 138.79
IMO90-20 0413/0-37012£ 32.62
Franke74092A£ 50.96
IMO12-25 0455/1-0421£ 97.56
Franke68960A£ 2.82
IMO11-20 0413/1-32112£ 194.83
Franke68711A£ 141.27
IMO10-20 0413/0-32012£ 68.93
Franke68623A£ 153.44
IMO92-20 0413/1-37212£ 84.03
Franke77234B£ 97.95
IMO12-20 0413/1-32212£ 88.12
Franke67507A£ 153.98
IMO10-16 0400/0-0803£ 12.04
Franke77234A£ 147.42
IMO11-16 0400/1-0813£ 150.42
Franke74094A£ 43.90
IMO10-25 0455/0-0401£ 9.46
Franke68961A£ 175.52
IMO11-25 0455/1-0411£ 6.87
Franke68713A£ 69.99
IMO12-25 0555/1-0422£ 143.04
Franke68625A£ 54.04
IMO11-20 0541/1-32122£ 198.03
Franke77236B£ 99.40
IMO10-20 0541/0-32022£ 13.97
Franke67509A£ 73.49
IMO91-20 0541/1-37122£ 20.12
Franke77236A£ 97.15
IMO90-20 0541/0-37022£ 35.21
Franke74096A£ 115.91
IMO10-16 0500/0-0804£ 128.78
Franke68962A£ 166.67
IMO11-16 0500/1-0814£ 50.69
Franke68715A£ 41.27
IMO92-20 0541/1-37222£ 116.54
Franke68627A£ 55.28
IMO12-20 0541/1-32222£ 120.54
Franke77238B£ 67.58
IMO10-25 0555/0-0402£ 115.82
Franke67511A£ 198.63
IMO11-25 0555/1-0412£ 161.34
Franke77238A£ 26.89
IMO12-25 0655/1-0423£ 95.61
Franke74098A£ 11.64
IMO11-20 0641/1-32132£ 166.62
Franke68963A£ 113.46
IMO10-20 0641/0-32032£ 84.38
Franke68717A£ 29.66
IMO91-20 0641/1-37132£ 18.34
Franke68629A£ 188.66
IMO90-20 0641/0-37032£ 179.20
Franke77240B£ 190.48
IMO92-20 0641/1-37232£ 150.28
Franke68522A£ 15.32
IMO12-20 0641/1-32232£ 22.05
Franke77240A£ 191.91
IMO10-25 0655/0-0403£ 82.07
Franke74100A£ 163.88
IMO11-25 0655/1-0413£ 139.86
Franke68964A£ 105.51
IMO12-25 0755/1-0424£ 100.08
Franke68719A£ 197.91
IMO91-20 0741/1-37142£ 95.12
Franke68631A£ 115.55
IMO90-20 0741/0-37042£ 95.51
Franke77242B£ 45.36
IMO11-20 0741/1-32142£ 145.16
Franke68524A£ 172.47
IMO10-20 0741/0-32042£ 91.92
Franke77242A£ 159.56
IMO92-20 0741/1-37242£ 198.74
Franke74102A£ 95.39
IMO12-20 0741/1-32242£ 166.28
Franke68965A£ 56.51
IMO10-25 0755/0-0404£ 31.79
Franke68721A£ 8.64
IMO11-25 0755/1-0414£ 177.02
Franke68633A£ 113.35
IMO12-25 0855/1-0321£ 30.13
Franke77244B£ 183.62
IMO11-20 0841/1-32152£ 130.13
Franke68526A£ 199.37
IMO10-20 0841/0-32052£ 61.84
Franke77244A£ 169.75
IMO91-20 0841/1-37152£ 156.63
Franke74104A£ 64.76
IMO90-20 0841/0-37052£ 77.79
Franke68966A£ 32.20
IMO92-20 0841/1-37252£ 16.43
Franke68723A£ 145.23
IMO12-20 0841/1-32252£ 47.76
Franke68635A£ 177.11
IMO10-25 0855/0-0301£ 157.44
Franke77246B£ 94.93
IMO11-25 0855/1-0311£ 116.38
Franke68528A£ 112.22
IMO12-25 0955/1-0322£ 104.54
Franke77246A£ 119.81
IMO11-20 0941/1-32162£ 80.43
Franke74106A£ 116.17
IMO10-20 0941/0-32062£ 15.89
Franke68967A£ 187.45
IMO91-20 0941/1-37162£ 138.09
Franke68725A£ 133.76
IMO90-20 0941/0-37062£ 106.38
Franke68637A£ 1.75
IMO92-20 0941/1-37262£ 30.88
Franke77248B£ 175.92
IMO12-20 0941/1-32262£ 65.33
Franke68530A£ 173.89
IMO10-25 0955/0-0302£ 145.41
Franke77248A£ 25.23
IMO11-25 0955/1-0312£ 194.71
Franke74108A£ 12.36
IMO12-25 1055/1-0323£ 32.63
Franke68968A£ 107.23
IMO10-25 1055/0-0303£ 106.46
Franke68727A£ 138.21
IMO11-25 1055/1-0313£ 113.35
Franke68639A£ 197.08
IMO91-20 1091/1-37172£ 148.98
Franke77250B£ 170.88
IMO90-20 1091/0-37072£ 173.72
Franke68532A£ 164.18
IMO11-20 1091/1-32172£ 12.67
Franke77250A£ 18.78
IMO10-20 1091/0-32072£ 20.20
Franke74110A£ 4.06
IMO92-20 1091/1-37272£ 186.07
Franke68969A£ 86.08
IMO12-20 1091/1-32272£ 141.95
Franke68729A£ 63.23
IMO12-25 1155/1-0324£ 86.99
Franke68641A£ 90.99
IMO10-25 1155/0-0304£ 71.42
Franke77252B£ 17.09
IMO11-25 1155/1-0314£ 83.92
Franke68534A£ 196.27
IMO12-25 1255/1-0325£ 130.79
Franke77252A£ 93.70
IMO10-25 1255/0-0305£ 96.54
Franke74112A£ 98.57
IMO11-25 1255/1-0315£ 152.50
Franke68731A£ 127.68
IMO12-25 1355/1-0326£ 116.06
Franke68643A£ 154.28
IMO11-25 1355/1-0316£ 4.07
Franke77254B£ 103.44
IMO10-25 1355/0-0306£ 16.95
Franke68536A£ 89.42
IMO12-25 1455/1-0327£ 78.52
Franke77254A£ 104.79
IMO10-25 1455/0-0307£ 90.49
Franke74114A£ 15.09
IMO11-25 1455/1-0317£ 59.53
Franke68733A£ 162.76
Franke68645A£ 17.29
Franke77256B£ 69.83
Franke68538A£ 161.97
Franke77256A£ 105.37
Franke74116A£ 8.28
Franke68735A£ 133.05
Franke68647A£ 74.17
Franke77258B£ 101.44
Franke68540A£ 27.94
Franke77258A£ 175.51
Franke74118A£ 94.38
Franke68737A£ 63.91
Franke68649A£ 177.38
Franke77260B£ 3.17
Franke68542A£ 184.81
Franke77260A£ 190.99
Franke74120A£ 23.28
Franke68739A£ 168.91
Franke68651A£ 53.35
Franke77262B£ 59.29
Franke68544A£ 130.95
Franke77262A£ 71.01
Franke74122A£ 25.85
Franke68741A£ 91.25
Franke68653A£ 161.32
Franke77264B£ 155.26
Franke68546A£ 143.08
Franke77264A£ 37.59
Franke74124A£ 95.19
Franke68743A£ 155.38
Franke68655A£ 3.71
Franke77266B£ 78.12
Franke68548A£ 2.22
Franke77266A£ 8.26
Franke74126A£ 117.32
Franke68745A£ 113.22
Franke68657A£ 56.91
Franke77268B£ 49.40
Franke68550A£ 155.69
Franke77268A£ 132.57
Franke74128A£ 4.42
Franke68747A£ 169.72
Franke68659A£ 104.02
Franke77270B£ 65.98
Franke68552A£ 43.09
Franke77270A£ 76.22
Franke74130A£ 164.76
Franke68749A£ 70.82
Franke68661A£ 198.38
Franke77272B£ 19.57
Franke68554A£ 142.65
Franke77272A£ 161.98
Franke74132A£ 115.04
Standard 5192.32.2500.990.41.1502£ 78.34
Rollix28 0841 01£ 148.04
Franke66173L£ 184.75
Standard 5161.45.2366.890.11.1503£ 95.75
Rollix1 088£ 96.98
Franke66174L£ 157.80
Standard 5161.45.2366.891.41.1503£ 195.99
Rollix33 0841 01£ 181.34
Franke66175L£ 44.71
Standard 561.50.2355.001.49.1504£ 23.56
Rollix36 0841 01£ 109.10
Standard 5161.40.2368.890.11.1503£ 189.63
Rollix39 0841 01£ 135.65
Standard 5161.40.2368.891.41.1503£ 58.47
Rollix31 0841 01£ 128.85
Standard 5162.50.2500.891.41.1503£ 104.02
Rollix34 0841 01£ 41.25
Standard 591.40.2395.990.11.1502£ 14.12
Rollix37 0841 01£ 1.53
Standard 591.40.2395.991.41.1502£ 177.48
Rollix7 0885 01£ 106.66
Standard 5191.25.2500.990.41.1502£ 58.50
Rollix7 0946 05£ 131.18
Standard 5192.25.2500.990.41.1502£ 170.87
Rollix2 0935£ 182.96
Standard 5162.45.2510.890.11.1503£ 87.45
Rollix1 0947£ 13.37
Standard 5162.45.2510.891.41.1503£ 17.73
Rollix23 0941 01£ 6.36
Standard 562.50.2490.001.49.1504£ 43.66
Rollix26 0941 01£ 46.72
Standard 591.50.2644.990.41.1502£ 138.43
Rollix29 0941 01£ 196.75
Standard 591.50.2446.990.41.1502£ 111.98
Rollix21 0941 01£ 59.43
Standard 512.50.2559.201.49.1502£ 93.81
Rollix24 0941 01£ 20.75
Standard 512.35.2500.000.11.1503£ 64.74
Rollix27 0941 01£ 189.16
Standard 512.35.2500.001.41.1503£ 125.84
Rollix32 0941 01£ 27.05
Standard 5191.32.2500.990.41.1502£ 60.19
Rollix35 0941 01£ 86.38
Standard 512.30.2538.000.11.1503£ 186.45
Rollix38 0941 01£ 150.14
Standard 512.30.2538.001.41.1503£ 25.97
Rollix22 0941 01£ 174.80
Standard 5161.50.2500.891.41.1503£ 82.84
Rollix25 0941 01£ 113.95
Standard 5161.45.2510.890.11.1503£ 165.85
Rollix28 0941 01£ 79.28
Standard 5161.45.2510.891.41.1503£ 135.48
Rollix3 0980 02£ 8.99
Standard 512.40.2622.400.11.1502£ 48.97
Rollix8 0980 06£ 33.85
Standard 512.40.2622.401.41.1502£ 166.29
Rollix6 0980 09£ 183.12
Standard 592.50.2644.990.41.1502£ 98.33
Rollix33 0941 01£ 102.41
Standard 5162.50.2660.891.41.1503£ 160.25
Rollix36 0941 01£ 112.91
Standard 5162.45.2654.890.11.1503£ 47.42
Rollix39 0941 01£ 146.64
Standard 5162.45.2654.891.41.1503£ 54.28
Rollix31 0941 01£ 120.09
Standard 512.35.2690.000.11.1503£ 29.99
Rollix34 0941 01£ 77.81
Standard 512.35.2690.001.41.1503£ 96.41
Rollix37 0941 01£ 162.71
Standard 5192.32.2800.990.41.1502£ 80.97
Rollix2 105£ 115.22
Standard 5192.40.2800.990.41.1502£ 53.48
Rollix1 105£ 71.74
Standard 511.40.2619.000.11.1502£ 165.86
Rollix7 1075 01£ 33.62
Standard 511.40.2619.001.41.1502£ 24.71
Rollix7 1140 13£ 108.35
Standard 5161.50.2660.891.41.1503£ 29.26
Rollix23 1091 01£ 199.40
Standard 5161.45.2654.890.11.1503£ 111.59
Rollix26 1091 01£ 100.69
Standard 5161.45.2654.891.41.1503£ 117.87
Rollix29 1091 01£ 102.06
Standard 561.50.2645.001.49.1504£ 60.31
Rollix21 1091 01£ 156.69
Standard 511.35.2620.000.11.1503£ 58.35
Rollix24 1091 01£ 186.55
Standard 511.35.2620.001.41.1503£ 168.28
Rollix27 1091 01£ 60.66
Standard 5162.50.2800.891.41.1503£ 29.46
Rollix6 1116£ 57.26
Standard 5191.25.2800.990.41.1502£ 37.82
Rollix32 1091 01£ 123.32
Standard 5192.25.2800.990.41.1502£ 18.60
Rollix35 1091 01£ 147.63
Standard 562.50.2800.001.49.1504£ 39.23
Rollix38 1091 01£ 67.77
Standard 592.50.2842.990.41.1502£ 23.84
Rollix22 1091 01£ 168.41
Standard 5191.40.2800.990.41.1502£ 32.61
Rollix25 1091 01£ 23.44
Standard 5191.32.2800.990.41.1502£ 195.03
Rollix28 1091 01£ 200.80
Standard 5161.50.2800.891.41.1503£ 64.29
Rollix33 1091 01£ 95.46
Standard 591.50.2842.990.41.1502£ 152.75
Rollix36 1091 01£ 145.94
Standard 511.40.2795.000.11.1502£ 116.33
Rollix39 1091 01£ 53.66
Standard 511.40.2795.001.41.1502£ 188.99
Rollix31 1091 01£ 61.13
Standard 512.40.2950.000.11.1502£ 46.63
Rollix34 1091 01£ 182.33
Standard 512.40.2950.001.41.1502£ 95.74
Rollix37 1091 01£ 151.63
Standard 512.45.2940.000.19.1502£ 73.86
Rollix1 118£ 16.33
Standard 512.45.2940.001.49.1502£ 180.07
Rollix2 1225£ 29.21
Standard 5162.50.3000.891.41.1503£ 74.61
Rollix6 1250 21£ 136.12
Standard 5192.50.3150.990.41.1502£ 75.39
Rollix7 1304 04£ 14.94
Standard 511.40.2915.000.11.1502£ 146.33
Rollix2 1295£ 123.66
Standard 511.40.2915.001.41.1502£ 66.91
Rollix7 1385 03£ 159.55
Standard 5192.40.3150.990.41.1502£ 110.70
Rollix1 1295 01£ 180.02
Standard 5161.50.3000.891.41.1503£ 90.64
Rollix6 1390 03£ 131.81
Standard 511.50.2987.001.49.1502£ 102.73
Rollix2 1415£ 30.40
Standard 5192.32.3150.990.41.1502£ 161.29
Rollix1 141£ 125.17
Standard 5191.50.3150.990.41.1502£ 182.29
Rollix7 1606 02£ 61.27
Standard 5191.40.3150.990.41.1502£ 140.36
Rollix2 1565 02£ 46.42
Standard 5191.32.3150.990.41.1502£ 141.84
Rollix6 1595 04£ 18.03
Standard 511.40.3150.000.11.1502£ 152.88
Rollix1 1595£ 118.30
Standard 511.40.3150.001.41.1502£ 117.48
Rollix2 1715£ 66.03
Standard 511.50.3167.001.49.1502£ 27.98
Rollix1 1712£ 170.64
Standard 512.40.3300.001.41.1502£ 143.99
Rollix7 1830 04£ 11.51
Standard 512.40.3300.000.11.1502£ 58.67
Rollix6 1790 09£ 138.19
Standard 512.45.3400.100.19.1502£ 195.98
Rollix2 1805 02£ 96.66
Standard 512.45.3400.101.49.1502£ 72.70
Rollix1 1895£ 19.05
Standard 5192.50.3550.990.41.1502£ 110.18
Rollix7 1997 04£ 18.30
Standard 511.50.3347.001.49.1502£ 13.67
Rollix1 1845 02£ 122.64
Standard 5192.32.3550.990.41.1502£ 33.93
Rollix2 2022£ 137.29
Standard 5192.40.3550.990.41.1502£ 183.52
Rollix6 2002£ 189.62
Standard 512.50.3520.001.49.1502£ 105.99
Rollix2 204£ 28.80
Standard 5191.50.3550.990.41.1502£ 134.82
Rollix1 2040 03£ 2.64
Standard 5191.40.3550.990.41.1502£ 164.48
Rollix1 213£ 63.17
Standard 5191.32.3550.990.41.1502£ 37.40
Rollix6 2242£ 47.73
Standard 5121.32.3550.990.41.1502£ 117.32
Rollix2 2202£ 7.64
Standard 511.50.3567.001.49.1502£ 200.63
Rollix1 2202£ 60.16
Standard 512.50.3739.001.49.1502£ 115.97
Rollix7 24£ 93.48
Standard 512.50.3839.001.49.1502£ 101.40
Rollix6 2500 01£ 22.02
Standard 5121.32.3750.990.41.1502£ 80.24
Rollix2 2618£ 168.06
Standard 5192.50.4000.990.41.1502£ 16.84
Rollix1 2560 01£ 142.89
Standard 511.50.3747.001.49.1502£ 65.01
Rollix2 256£ 13.50
Standard 5192.40.4000.990.41.1502£ 85.29
Rollix7 2810 09£ 48.00
Standard 5192.32.4000.990.41.1502£ 124.26
Rollix6 2810 09£ 131.61
Standard 5191.50.4000.990.41.1502£ 181.94
Rollix1 3031£ 157.47
Standard 5191.40.4000.990.41.1502£ 185.24
Rollix2 3074 01£ 192.42
Standard 5191.32.4000.990.41.1502£ 130.06
Franke75067A£ 92.04
Standard 5121.36.4000.990.41.1502£ 64.29
Franke75068A£ 23.39
Standard 5121.32.4000.990.41.1502£ 27.82
Franke75069A£ 57.45
Standard 511.50.4140.001.49.1502£ 168.34
Franke75070A£ 192.25
Standard 5121.36.4250.990.41.1502£ 129.19
Franke75010A£ 53.26
Standard 5121.32.4250.990.41.1502£ 93.91
Franke75071A£ 177.36
Standard 5192.50.4500.990.41.1502£ 173.66
Franke75011A£ 169.78
Standard 5192.40.4500.990.41.1502£ 182.80
Franke75012A£ 44.55
Standard 5191.50.4500.990.41.1502£ 174.67
Franke75032A£ 122.18
Standard 5191.40.4500.990.41.1502£ 193.72
Franke75072A£ 116.09
Standard 5121.40.4500.990.41.1502£ 109.85
Franke75013A£ 109.37
Standard 5121.36.4500.990.41.1502£ 42.50
Franke75033A£ 128.85
Standard 5121.40.4750.990.41.1502£ 140.90
Franke75073A£ 23.15
Standard 5121.36.4750.990.41.1502£ 163.99
Franke75014A£ 105.67
Standard 5192.50.5000.990.41.1501£ 132.36
Franke75034A£ 93.56
Standard 5191.50.5000.990.41.1502£ 34.67
Franke75054A£ 26.03
Standard 5121.45.5000.990.41.1502£ 70.73
Franke75074A£ 45.31
Standard 561.25.1455.575.11.1403£ 91.79
Standard 5121.40.5000.990.41.1502£ 81.99
Franke75015A£ 132.94
Standard 511.25.1461.000.11.1503£ 76.86
Standard 5121.45.5300.990.41.1502£ 91.01
Franke75035A£ 143.15
Standard 511.25.1461.001.21.1503£ 183.82
Standard 5121.40.5300.990.41.1502£ 62.72
Franke75055A£ 165.83
Standard 5161.28.1500.890.11.1503£ 81.48
Standard 5192.50.5600.990.41.1502£ 40.86
Franke75075A£ 11.36
Standard 5161.28.1500.891.21.1503£ 109.17
Standard 5191.50.5600.990.41.1502£ 81.89
Franke75016A£ 183.62
Standard 591.25.1502.990.11.1503£ 42.36
Standard 5121.50.5600.990.41.1502£ 85.61
Franke75036A£ 73.07
Standard 591.25.1502.991.21.1503£ 113.73
Standard 5121.45.5600.990.41.1502£ 188.01
Franke75056A£ 151.65
Standard 5192.20.1600.990.41.1502£ 33.66
Standard 5121.50.6000.990.41.1502£ 96.47
Franke75076A£ 79.30
Standard 5162.28.1600.890.11.1503£ 61.79
Standard 5121.45.6000.990.41.1502£ 157.50
Franke75017A£ 133.83
Standard 5162.28.1600.891.21.1503£ 175.20
Standard 5192.50.6300.990.41.1502£ 3.27
Franke75037A£ 20.92
Standard 561.30.1500.201.21.1523£ 180.30
Standard 5191.50.6300.990.41.1502£ 59.31
Franke75057A£ 183.65
Standard 561.30.1500.200.11.1504£ 79.47
Standard 5192.50.6735.990.41.1502£ 79.33
Franke75077A£ 98.14
Standard 512.25.1600.000.11.1503£ 198.65
Standard 5121.50.6700.990.41.1502£ 163.46
Franke75018A£ 25.20
Standard 512.25.1600.001.21.1503£ 154.42
Standard 5191.50.6735.990.41.1502£ 1.55
Franke75038A£ 187.66
Standard 592.30.1607.990.11.1502£ 78.80
Rollix1 0181 02£ 175.39
Franke75058A£ 16.97
Standard 592.30.1607.991.21.1502£ 65.97
Rollix8 0220 05£ 56.61
Franke75078A£ 58.18
Standard 512.30.1630.000.11.1503£ 54.68
Rollix3 0217£ 133.66
Franke75019A£ 4.15
Standard 512.30.1630.001.41.1503£ 162.00
Rollix1 0235£ 161.61
Franke75039A£ 94.92
Standard 562.30.1600.000.11.1504£ 165.23
Rollix2 0245£ 71.82
Franke75059A£ 158.28
Standard 562.30.1600.001.21.1504£ 98.17
Rollix3 026£ 17.35
Franke75079A£ 115.15
Standard 5191.20.1600.990.41.1502£ 66.89
Rollix8 0270 04£ 27.60
Franke75020A£ 103.42
Standard 5162.36.1700.890.11.1503£ 159.78
Rollix1 0289 06£ 21.45
Franke75040A£ 89.12
Standard 5162.36.1700.891.41.1503£ 123.24
Rollix2 0308 01£ 25.41
Franke75060A£ 173.58
Standard 591.30.1607.990.11.1502£ 68.68
Rollix6 0307£ 165.68
Franke75080A£ 102.61
Standard 591.30.1607.991.21.1502£ 195.99
Rollix8 0307£ 157.05
Franke75021A£ 71.35
Standard 561.40.1600.009.29.1503£ 44.68
Rollix8 0340 04£ 52.34
Franke75041A£ 58.76
Standard 561.40.1600.008.19.1503£ 155.08
Rollix3 0342 05£ 110.87
Franke75061A£ 109.98
Standard 5161.28.1600.890.11.1503£ 200.15
Rollix3 036£ 48.11
Franke75081A£ 114.09
Standard 5161.28.1600.891.21.1503£ 142.90
Rollix1 0342£ 157.53
Franke75022A£ 119.28
Standard 592.35.1704.990.11.1502£ 29.56
Rollix7 0380 01£ 58.92
Franke75042A£ 125.63
Standard 592.35.1704.991.41.1502£ 57.83
Rollix23 0411 01£ 65.54
Franke75062A£ 38.61
Standard 562.40.1700.007.19.1503£ 62.95
Rollix26 0411 01£ 140.85
Franke75082A£ 167.23
Standard 562.40.1700.008.29.1503£ 170.82
Rollix29 0411 01£ 79.08
Franke75023A£ 190.95
Standard 5162.28.1700.890.11.1503£ 37.65
Rollix21 0411 01£ 173.96
Franke75043A£ 37.45
Standard 5162.28.1700.891.21.1503£ 51.32
Rollix24 0411 01£ 5.53
Franke75063A£ 51.64
Standard 5192.25.1800.990.41.1502£ 36.53
Rollix27 0411 01£ 97.50
Franke75083A£ 16.66
Standard 5161.36.1700.890.11.1503£ 23.38
Rollix8 04£ 125.81
Franke66401L£ 49.45
Standard 5161.36.1700.891.41.1503£ 10.08
Rollix6 04£ 57.44
Franke66402L£ 35.22
Standard 591.35.1704.990.11.1502£ 80.35
Rollix2 0422£ 177.26
Franke66403L£ 64.06
Standard 591.35.1704.991.41.1502£ 144.56
Rollix1 0422 01£ 78.73
Franke69703L£ 22.63
Standard 5192.20.1800.990.41.1502£ 77.28
Rollix32 0411 01£ 35.86
Franke69704L£ 158.25
Standard 562.50.1800.001.49.1504£ 106.90
Rollix35 0411 01£ 128.15

 

KBC Bearings Full Line Bearings Catalog

FAG HANWHA Bearings Corp. is a joint venture between FAG group of Germany, the world-renown bearing specialist, and Hanwha, which has been a leader in bearings.

KBC - Deep Groove Bearings & Radial Ball Bearings

KBC produces quality deep groove bearings and engineered specials. Contact Ritbearing today to get a quote on KBC bearings for your applications.

KBC Bearings | Bearings Online Catalogue

KBC Bearings. Page 1. Bearing 02872/02820 (Tapered roller bearings / KBC). Bearing 12168/12303 (Tapered roller bearings / KBC).

KBC Bearing Centre - Home - Facebook

These products ranges from ball bearings, v belts, and transmission belts. All products are original at a very competitive price. The items that we stock are: # ...

KBC BEARING - BALL BEARING, TAPERED ROLLER ...

KBC BEARING - BALL BEARING, TAPERED ROLLER BEARING ; PISTON ; Rubber Sheet ; FLANGE ; HEAD COVER ; Rubber Molded Parts _Grommets_. Rubber Molded Parts.

KBC Bearings - Authorized Factory-Direct Distributor

The KBC® brand (formerly the Korean Bearing Company) is now part of FAG Bearings Korea Corp which is a member of the INA-Schaeffler Group.

KBC 6314-D / 6314-RS Radial Bearing |

KBC Bearings: Radial Bearing - 6314-D / 6314-RS. KBC Bearings. $74.35. Compare at. Quantity. -.

6205D KBC New Single Row Ball Bearing

6205D KBC New Single Row Ball Bearing: Deep Groove Ball Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific. ... Total price:$21.98. To see our price, ...

Other KBC Bearing & Bushing Parts for sale - eBay

Get the best deals on Other KBC Bearing & Bushing Parts when you shop the largest online selection at eBay.com. Free shipping on many items | Browse your ...